Gallery Ann Linnemann

1st -31st of August 2013

Entropi: et udtryk for den samlede uorden eller tilfældighed i et system.

Topologi: topos : = “Sted” og graphein = “beskrive”.

Beskrivelse af steder og landskaber.

 

Et arbejdsophold i England på Spode Works, en gammel nu netop lukket porcelænsfabrik, har åbnet for en nysgerrighed for porcelænets historie. Hvordan det blev opfundet i Kina da man fandt ud af at bearbejde kaolin fra Gaolin-bjerget, hvordan det møjsommeligt blev fragtet via Silkeruten til Europa som de kostbareste klenodier, hvordan alkymister eksperimenterede sig frem til formlen og det siden blev en stor industri i Europa med eksport til hele verden, og hvordan produktionen nu igen er tilbage i Østen. Det er en historie er der danner mange ruter og kort, og steder bliver forbundet via kamelruter gennem ørken eller containerruter over havet. Det er også ruter af menneskelig nysgerrighed og viden, af kultur og traditioner som forandre og forandres. Jeg har interesseret mig for de mennesker der har været en del af de steder – arbejdere i Østen og Vesten, dem der har været et punkt på det store kort og har viderebragt viden op gennem historien, og dem der nu ikke længere har deres job, som på det lukkede Spode. Det har givet inspiration til en serie arbejder med billeder på porcelæn.

Andre arbejder handler om porcelæn som materialitet – om at konstruerer med et blødt flydende materiale der bliver stærkt og hårdt, og bibeholde en flydende karakter. Et sted mellem opløsning og opbygning. Et sted mellem orden og tilfældighed.