Exhibition space: Skovhuset, Værløse

30th April – 12th June 2016

Photo: Ole Akhøj

Title: Pathtown. Imaginary town – illusion of the future or ruins of the past. || Process: “Handheld” porcelain 3D print and digital porcelain 3D print.

 

Karen Kitani Harsbo – en inspirerende, nytænkende og mangefacetteret kunstner

af Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, Mag.art.

Karen Kitani Harsbo er uddannet keramiker fra Danmarks Designskole og arbejder, udover porcelæn og keramik, ligeledes med bl.a. film og fotografi. Et overordnet fællestræk ved hendes ofte meget nyskabende værker er interaktionen mellem værkerne og rummet: Både det fysiske rum, inde eller ude, og det indre rum menneskekroppens og sindets forholden sig til de erfaringer livet bringer, og som lagres i kroppen både fysisk og mentalt. Vandringen er et centralt udgangspunkt for hendes værker: Den kan sætte sindet fri, få tankerne til at flyde. Vandringen kan være et praktisk, bevidst valg, for at nå fra et sted til et andet, eller ex. at følge en historisk pilgrimsrute som den spanske Camino, om der nu ligger en religiøs, spirituel eller blot konditionsmæssig overvejelse bag valget. Men vandringen kan ligeledes være mindre intentionel: Blot at gå afsted, uden nødvendigvis at have et specifikt endemål. Pilgrimsvandring har Harsbo bl.a. dokumenteret i den betagende, sart æstetiske fotoregistrering af Kumano Kodo-ruten på Kii-halvøen i Japan (Paths. Kumano Kodo, 2016), hvor de ofte let slørede fotografier dels giver beskueren et indblik i naturens skønhed, dels hensætter sindet i en nærmest meditativ tilstand, ikke ulig den følelse mange pilgrimsvandrere netop oplever.

Kodeordene vandring, spor og veje er også centrale for Harsbos keramiske værker: I serien ”Pathtown” Imaginær by – fremtidsillusion eller fortids ruiner (2016) præsenteres en gruppe sprøde, detaljerede små konstruktioner i porcelæn, som rent visuelt dels vækker mindelser om ruinøse byer eller tempelkomplekser som ex. Machu Picchu i Colombia eller Angkor Wat i Cambodja, men samtidig peger frem i tiden: Et bud på mulige fremtidige arkitektoniske konstruktioner placeret på jorden, et andet sted i vores galakse – eller i en endnu ukendt samme. Harsboe er fascineret af verdensrummet og af rumteknologi, og inspirationen til serien stammer bl.a. fra den forskning NASA foretager i forbindelse med mulig bosættelse på Mars (”Mars One”). Brødfødelse af fremtidens Marsboere er selvsagt et kardinalpunkt og der arbejdes bl.a. med at 3D printe såvel fødevarer som byggematerialer – hvilket Harsboe har grebet: 3D printerens dyse med flydende porcelæn sprøjter, og bygger derved, lagvis som små snore minibygningerne op, hvilket giver de færdige objekter et helt unikt udtryk. Andre dele af Path-town er så at sige håndsprøjtede: Harsboe anvender en pipette, og trykker eller dupper den flydende porcelænsmasse ud lagvis i den ønskede form. På flere af objekterne er glasuren sprayet på, så der dannes flydende farveovergange.

Nytænkning og genanvendelse af allerede eksisterende genstande er et andet felt, som Karen Harsboe opererer med. Til udstillingen Pathways (Skovhuset, Værløse 2016) har hun genbrugt klassiske, ældre porcelænsfade og givet dem et nyt, stedsspecifikt udtryk: På stierne i fredsskoven omkring huset har hun botaniseret, og bl.a. indsamlet ørnebregne og skvalderkål. Planterne er herefter blevet affotograferet, overført og brændt ned i fadene. Med kærlig såvel som humoristisk hilsen til det det verdensberømte porcelænsstel Flora Danica benævnes serien Flora Skovhus.